Điều khoản và Điều kiện


Nguồn tài liệu

Bằng cách này hoặc cách khác, Blog sưu tầm tài liệu từ nhiều nguồn công khai khác nhau trên Internet, chủ yếu từ các trang web như sau: chaoxing.com, twirpx.com, baidu.com và một số trang khác.
Blog không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu (bao gồm tất cả các định dạng khác nhau như pdf, mp3, chm, doc, ppt,...). Bản quyền thuộc về tác giả của tài liệu.

Điều kiện sử dụng

Khi bạn truy cập Blog này, nghĩa là bạn chấp nhận và tuân thủ mọi điều kiện và điều khoản (bao gồm nhưng không giới hạn) của Google cũng như các sản phẩm liên quan khác, trong đó có Blogspot.com;
Bạn đồng ý sử dụng tài liệu được chia sẻ công khai tại Blog này cho mục đích tham khảo và/hoặc học tập cá nhân, không được dùng cho mục đích thương mại, kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều khoản

Blog sẽ cố gắng hết sức để cập nhật những tài liệu được báo link hỏng ngay khi có thể. Tuy vậy, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể đáp ứng được mọi yêu cầu từ người dùng. Vì vậy, bạn đồng ý rằng không phàn nàn hoặc trách cứ khi chưa được thỏa mãn trong thời gian ngắn.
Blog chỉ hỗ trợ khi bạn để lại comment bên dưới bài viết, không hỗ trợ qua Facebook hoặc các trang mạng xã hội khác ngoài Blogspot.

Thỏa thuận khác

Trong trường hợp cần thiết, Blog cũng có thể đóng lại vào bất cứ lúc nào hoặc khi có yêu cầu từ nhà cung cấp, từ chủ sở hữu tài liệu hoặc từ Google. Trong trường hợp đó, Blog không cần phải thông báo cho bạn biết trước.
Nếu có điều kiện, bạn nên tìm mua và đọc những tài liệu tiếng Hoa bằng sách in có bán ở các nhà sách ngoại văn (sách dịch và sách nguyên bản) bởi chúng là công sức của nhiều người, hãy tôn trọng quyền tác giả.
Và cuối cùng, địa chỉ của Blog cũng có thể được thay đổi cho phù hợp với nội dung được chia sẻ mà không cần phải thông báo trước.

Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào ngoài nội dung tài liệu mà không thể để lại comment, xin vui lòng dùng chức năng liên hệ để trao đổi thêm.