File nghe 365 Câu Tiếng Phổ Thông Trung Quốc

File nghe 365 Câu Tiếng Phổ Thông Trung Quốc

Author:
Price:

Read more

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị từ lâu đời, do đó việc học tiếng Trung Quốc là một nhu cầu tự nhiên. Để phục vụ cho những người muốn học tiếng Trung Quốc, Nhà Xuất Bản Thanh Niên đã xuất bản cuốn sách: “365 câu tiếng Phổ thông Trung Quốc cho người Việt Nam tự học” có kèm băng ghi âm các bài đàm thoại của soạn giả Lê Kim Ngọc Tuyết. Cuốn sách được trình bày theo trình tự: Tiếng Việt - Tiếng Trung Quốc - Cách đọc tiếng Trung Quốc bằng chữ Quốc ngữ và tiếng Trung Quốc phiên âm bằng tiếng La tinh, rất thuận lợi cho người học. price/$00.00 author/Lê Kim Ngọc Tuyết

0 Reviews