File nghe 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

File nghe 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Author:
Price:

Read more

Bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa hiện là giáo trình giảng dạy ở các trung tâm ngoại ngữ cho học viên ở trình độ A. Bộ giáo trình này đã được biên dịch ra tiếng Việt, được Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xuất bản và đang được dùng ở một số trường và trung tâm ngoại ngữ. 21 file MP3
price/$00.00 author/Unknown

0 Reviews