168 Lượng từ tiếng Trung

168 Lượng từ tiếng Trung

Author:
Price:

Read more


Đây là tài liệu tổng hợp cách sử dụng và ý nghĩa của các lượng từ trong tiếng Trung do Trung Tâm Tiếng Trung Kokono sưu tầm. Hy vọng, tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về lượng từ và yêu thích tiếng Trung hơn.
DOWNLOAD

0 Reviews