Business Chinese Intermediate Listening Course 1MP3

Business Chinese Intermediate Listening Course 1MP3

Author:
Price:

Read more

汉语商务通:中级听力教程 CD五张 作者: 董瑾 出版社: 北京大学出版社 副标题: 中级听力教程 出版年: 2005-4 页数: 283 定价: 64.00元 ISBN: 9787301078419

2 Reviews

  1. ad ơilink download chỉ có từ bài 16 thôi ạ. Cho em xin bản full với ạ

    ReplyDelete

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below: