Giáo trình Hán ngữ tiêu chuẩn (3 cuốn)

Giáo trình Hán ngữ tiêu chuẩn (3 cuốn)

Author:
Price:

Read more


Đi cùng bộ với Tổng hợp tiếng Hán sơ cấp là Nghe tiếng Hán sơ cấp và Khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp, gồm 20 bài, mỗi bài gồm hai bài khóa có thể học trong một học kỳ (400 giờ). Toàn bộ đều được dịch và chú thích tiếng Việt, phần văn hóa cũng được dịch ra tiếng Việt, thuận tiện cho người Việt Nam tự học tiếng Hoa.

4 Reviews

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below: