Dec 5, 2017

Từ điển cách dùng thành phần ngữ khí Hán ngữ hiện đại


《现代汉语语气成分用法词典》着重描写语气成分的句法属性和语义属性,尤其提供一定的规范用例。这一方面可以给对外汉语教师提供一本参考用书,使他们在讲授语气成分之前,能对这些成分的用法有比较系统、全面的了解,便于安排教学内容,设置各类练习,从而达到教学的目的;另一方面也可以给学习者提供一本方便查询的工具书。

Copy the password

[email protected]%8r^R8O

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon