Crazy Chinese

Crazy Chinese

Author:
Price:

Read more


Đây là phầm mềm tự học rất tiện lợi dành cho người đã biết tiếng Hoa muốn nâng cao khả năng nghe nói đọc viết.
Chạy trực tiếp trên máy vi tính,
Một file duy nhất.
Định dạng CHM,
Dung lượng 40MB
出版社: 广东省语言音像出版社
出版年: 1900-01-01
定价: 28.0
ISBN: 9787884974672
Download

No password require

0 Reviews