Nov 15, 2017

Step by step 2 - CD2


Giáo trình này được chia làm 4 tập. Mỗi tập gồm 14 bài giảng (gồm 14 nội dung), 2 bài đàm thoại (bài đàm thoại cũng có thể được sử dụng như một bài giảng). Một bài đàm thoại sẽ giảng 7 nội dung giao tiếp. Toàn bộ giáo trình tổng cộng 56 bài giảng, tức là có 56 nội dung, 8 bài đàm thoại, để dùng trong một năm học. Mỗi bài giảng bao gồm từ 2 - 3 bài khóa, gồm từ mới, chú thích, bài tập và một bài tập tổng hợp, từ mới bổ sung. Thông thường, một bài giảng sẽ mất khoảng từ 2 - 3 tiết. Bộ giáo trình này là giáo trình quy định của Nhà nước Trung Quốc. Sách có kèm 4 đĩa CD.
Copy the password

+J#hFuF#1+6k

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon