Nov 28, 2017

Standard Chinese ISO


Bộ gồm 5CD phầm mềm học tiếng Hoa
Định dạng ISO
Giản nén ra bằng Winrar
Chạy chương trình bình thường (exe).
Dung lượng mỗi CD từ 300-650MB

1 comments so far

where can i find pdf books for this course?

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon