Hình thức mới, cách dùng mới của từ điển thành ngữ

Hình thức mới, cách dùng mới của từ điển thành ngữ

Author:
Price:

Read more


本书稿为"应用成语词典系列"之一种。《新形式新用法成语词典》是成语词典领域的全新尝试,收录了"文革"结束后至2011年之间的新成语或有新义的旧成语300多条,具有强烈的时代特征。本词典无论从收词、形式、例句、内容上都紧扣一个"新"字。每个词条包括:词目、注音、释义、例句、辨说、结构分析六项内容,条目信息全面而丰富。
Copy the password

^J49QKCb$L0r

0 Reviews