Nov 23, 2017

Đề thi HSK cấp độ 4


Trong file này gồm các đề:
41002
41003
41004
41005
và đề thi không số cùng các file nghe MP3 tương ứng với từng đề.

Copy the password

$JZcw6YCyf7_

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon