Nov 23, 2017

Đề thi HSK cấp độ 1


Trong file này có 5 bộ đề:
10901
10902
11003
11004
11005
Bao gồm đề PDF và MP3 (nghe)
Copy the password

ROV4o8w5cp-_

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon