Conversation Analysis

Conversation Analysis

Author:
Price:

Read more


"Phân tích Đối thoại" từ những năm 1970, các học giả nước ngoài trong lĩnh vực phân tích hội thoại để làm một bản tóm tắt toàn diện hơn và xem xét. Nó cung cấp một sự giàu có của các ví dụ về nghiên cứu; các nội dung trong đó Chương IX "cuộc trò chuyện điện thoại" và Chương 10, "nói chuyện chế" phản ánh những năm 1990 và đầu những năm 2000 các học giả nước ngoài phát triển nghiên cứu và các kết quả mới nhất. "Phân tích Đối thoại" vào một khái niệm duy nhất của tự, việc theo đuổi các phương pháp xét chính thức xác thực và cung cấp nguồn cảm hứng và sự tiện lợi thực sự cho người học và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Copy the password

z4fg

0 Reviews