Nov 4, 2015

Kim Vân Kiều tân truyện

Image

Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), tên gốc là Đoạn trường tân thanh(chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Nền Văn học Việt Nam, được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu, dựa theo tiểu thuyết " Kim Vân Kiều truyện" (金雲翹傳) của Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人), Trung Quốc (theo Wikipedia)
Copy the password

Nopass

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon