Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 2

Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 2

Author:
Price:

Read more

Sách được mở đầu bằng phần khái quát về phát âm và chữ viết tiếng Việt. Ở phần này tác giả chỉ giới thiệu những nét đặc thù trong ngữ âm tiếng Việt, đường nét, độ cao, độ dài của thanh điệu, cách phát âm của một số nguyên âm, phụ âm khó, kết cấu âm tiết...

Còn những điểm nào về mặt phát âm mà giữa tiếng Việt và tiếng Trung quốc giống nhau hay không mấy khác nhau thì tác giả lướt qua. Phần tiếp theo là các bài học được phân bố dựa trên các chủ điểm giao tiếp thường gặp trong xã hội Việt Nam hiện đại, đồng thời có mở rộng ra các dạng ngôn ngữ cần thiết khác.

Cấu trúc của mỗi bài đều giống nhau và gồm 7 mục như sau:

1. Các tình huống hội thoại.
2. Từ vựng.
3. Ghi chép ngữ pháp.
4. Luyện tập:
A- Luyện tập hội thoại
B- Luyện tập ngữ pháp.
5. Bài đọc.
6. Bài tập.
7. Thành ngữ, tục ngữ.

Cuốn sách sẽ giúp ích cho những người nói tiếng Trung Quốc. Sách có thể giúp các bạn hiểu thêm những biểu hiện khác nhau của văn minh, văn hóa Việt Nam hiện đại.
Copy the password

x&Q%vn5g$Yj9

0 Reviews