Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 1

Tiếng Việt cho người Trung Quốc tập 1

Author:
Price:

Read more

Image


Bài mở đầu. Hệ thống phát âm tiếng Việt
Bài 1. Xin chảo
Bài 2. Anh khỏe không
Bài 3. Hôm nay ngày mấy
Bài 4. Xin hỏi, anh tên (là) gì
Bài 5. Tôi xin giới thiệu một chút
Bài 6. Hôm nay thứ mấy
Bài 7. Anh có gia đình chưa
Bài 8. Bây giờ là mấy giờ
Bài 9. Xin hỏi, nhà anh ở đâu
Bài 10. Nhà tôi ở cạnh ngân hàng
Bài 11. Chị cần mua gì
Bài 12. Hôm nay trời rất nóng
Bài 13. Anh biết nói tiếng Việt không
Bài 14. Tôi muốn đi đổi tiền
Bài 15. Điện thoại của anh số mấy
Bài 16. Anh từng đi Đà Lạt chưa
Bài 17. Máy bay sắp cất cánh rồi
Bài 18. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam
Bài 19. Mời anh xem hàng mẫu
Bài 20. Anh ấy rất thông minh
Download
Copy the password

_3+e$etS97PH

0 Reviews