Norsk-Vietnamesisk Ordbok

Norsk-Vietnamesisk Ordbok

Author:
Price:

Read more

Download

Norsk-vietnamesisk ordbok ble utgitt i 1984, den er utsolgt, men er nå kommet i en utgave på nettet.

Norsk-vietnamesisk ordbok ble utgitt i 1984, arbeidet ble ledet av Marianne Haslev Skånland, Universitetet i Bergen.

Medarbeidere fra UiB knyttet til Norsk Termbank har bidratt med terminologisk og teknisk arbeid i forbindelse med utviklingen av landets første norsk-vietnamesiske ordbok.

Ordboken ble gitt ut av Universitetsforlaget, men har gått ut fra lager og vil ikke bli utgitt på nytt.

Den er nå lagt ut på nettet, se lenke nedenfor. Faglig ledelse Marianne Haslev Skånland, tilrettelegging av ordboksmaterialet for elektroniske utgave og utforming ved Tone Merete Bruvik, Aksis. Arbeidet er finansiert av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag ved Universitetet i Bergen.
==============

Norwegian-Vietnamese dictionary was published in 1984, it is sold out, but is now in an edition online.

Norwegian-Vietnamese dictionary was published in 1984, the work was led by Marianne Haslev Skånland, University of Bergen.

Employees UiB related to Norwegian Term Bank has contributed terminology and technical work associated with the development of the country's first Norwegian-Vietnamese dictionary.

The dictionary was published by the University Press, but has gone out of stock and will not be republished.

It is now posted online, see the link below. Academic leadership Marianne Haslev Skånland, facilitation of dictionary material for electronic edition and design by Tone Merete Bruvik, Aksis. The work is funded by the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen.
Copy the password

ykg8

0 Reviews