Jun 19, 2013

HSK Level 2-6 (2010) PDF+MP3

Tags


xin_hsk_yangjuan_tingli2.rar - 17.8 Mb xin_hsk_yangjuan_tingli3.rar - 29.5 Mb xin_hsk_yangjuan_tingli4.rar - 19.3 Mb xin_hsk_yangjuan_tingli5.rar - 19.9 Mb xin_hsk_yangjuan_tingli6.rar - 30.1 Mb
Click the button below to copy password

hwi7

4 comments

Bạn ơi! Mình ko down dc file PDF còn file MP3 copy link dán vào web mà ko tìm thấy địa chỉ đó?

Các bạn copy link đến .com thôi, phần sau đừng copy.

please repost the same in a different link, thanks!

New link:
链接: https://pan.baidu.com/s/1BPAI8HUXTblaghCWdBWc4A 提取码: p5si

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon