Jun 8, 2013

HSK Kaoqian Qianghua Yufa (gaodeng)


《HSK考前强化:语法》(高等)是根据国家汉办颁布的《中国汉语水平考试大纲》(高等)、《汉语水平等级标准与语法等级大纲》、《汉语水平词汇与汉字等级大纲》以及在总结多年对外国留学生和国内少数民族学生汉语教学实践之基础上编写而成的,它突出了汉语作为第二语言的特点和学习者学习汉语语法的重点与难点,吸收了近年来语言研究,尤其是汉语研究的最新成果,因而具有较强的科学性和指导性。
Click the button below to copy password

8O^IvviN4Fc=

9 comments

File bị lỗi rồi bạn ơi

mingda feng: đã fixed lại link rồi bạn nhé

請問,你有HSK考前強化——語法(初、中等)pdf嗎?

Mình vào thì màn hình hiện lên thông báo:"Trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại". Bạn xem lại link thử xem.

Cảnh báo như vậy có nghĩa rằng hoặc máy bạn đang nhiễm chương trình độc hại hoặc trang bạn truy cập đã được trình duyệt đưa vào hồ sơ đen.
Bạn có thể dùng trình duyệt khác hoặc tắt tạm thời phần mềm bảo vệ. Trang pan.baidu.com bản thân nó cũng như các trang hosting khác là "trong sáng" nhưng những thứ nó quảng cáo trên đó chưa chắc an toàn.
Người dùng phải chấp nhận một số rủi ro nhất định, cũng giống như kiểu bạn muốn có thứ gì đó quý giá, ngoài việc bỏ tiền mua bạn có thể vào rừng, xuống biển tự tìm và có thể có nhiều rủi ro chờ bạn vậy thôi.

This comment has been removed by the author.

pass là gì ban oi . sao minh click vào copy nó không thấy nhỉ

Pass tự động copy vào bộ nhớ khi bạn nhấn copy

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon