Apr 2, 2013

Step by step Chinese - Ebook 3


Đây là bộ giáo trình đàm thoại trình độ trung cấp được biên soạn cho du học sinh đã học tiếng Hoa được một năm tại các trường có chế độ học cả ngày (tương đương khoảng 800 giờ học). Bộ giáo trình này cũng thích hợp sử dụng với người nước ngoài từng học những từ ngữ sơ cấp (khoảng 2.400 từ) trong cuốn "Đại cương giáo trình Hoa Ngữ cho du học sinh ở các trường cao đẳng, đại học" hoặc với các sinh viên nước ngoài đã đạt HSK (kiểm tra trình độ Hoa ngữ) cấp độ 3. "Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng" được chia làm 4 tập. Mỗi tập gồm 14 bài giảng (gồm 14 nội dung), 2 bài đàm thoại. Mỗi bài đàm thoại sẽ giảng khoảng 7 nội dung giao tiếp. Mỗi bài giảng bao gồm 2 - 3 bài khóa, gồm từ mới, chú thích, bài tập và một bài tập tổng hợp, từ mới bổ sung.
Click the button below to copy password

7Y+hXvhbC2zv

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon