Dec 22, 2021

Tập viết chữ Hán phiên bản mới

Ebook tập viết chữ Hán là tài liệu bổ trợ cho bộ giáo trình Hán ngữ. Đầy đủ 214 bộ thủ, kết cấu chữ Hán, các hình thức tổ hợp của nét bút sẽ giúp người học tiếng Trung nhanh chóng nắm vững chữ Hán, khắc phục được các khó khăn khi học chữ Hán và tập viết tiếng Trung được dễ dàng hơn.

5000 Changyong Hanzi Duibi Lianxi

5000常用汉字对比练习本 -共47页,高清PDF源文档

168 Lượng từ tiếng Trung

Đây là tài liệu tổng hợp cách sử dụng và ý nghĩa của các lượng từ trong tiếng Trung do Trung Tâm Tiếng Trung Kokono sưu tầm. Hy vọng, tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về lượng từ và yêu thích tiếng Trung hơn.

Nov 17, 2021

Diancang 15nian zhongkao manfen zuowen duben


本书主要内容包括:中考阅卷老师的作文现场阅卷手记、名校名师权威解读满分作文六大得分点、线索最清晰的10篇中考满分作文、最打动阅卷老师的10篇中考满分作文、语言最美的10篇中考满分作文、15年中考满分作文典藏等。

The Chinese Zodiac


This book, designed for beginners, is in Chinese Graded Readers: Beginner’s Level of the Chinese Library Series. This is a story about the origin of Chinese Zodiac.

Nov 16, 2021

Children's Game Encyclopedia for 0-4 Years Old


针对婴幼儿的游戏问题,《0-4岁婴幼儿游戏百科》根据婴幼儿身心发育特点,精心编制了这本游戏书,刺激婴幼儿身体的活动力、思考力以及理解力等。以促进婴幼儿成长,让孩子玩出灵性,玩出健康与智慧。玩是孩子的天性,游戏是婴幼儿生活中不可缺少的一部分。对婴幼儿而言,游戏和学习一样重要,能促进婴幼儿各种能力的培养。但是很多父母对于孩子把大部分时间花在游戏上不以为然,甚至尝试着去劝阻孩子游玩。

3 Steps to Yes - 3bu shuofu shu


吉恩·比德尔做了一辈子的推销员,但是当他发现了一种更好的方法的时候,他改变了他的做法。 “3步说服术”会告诉你如何用三个简单的步骤让不赞同你的人最终赞同你的意见。它能帮助你在不以势欺人,不伤害你们的关系或不破坏你的原则的条件下让人们做你想要他们做的事和相信你想要他们相信的东西。一旦你完全掌握了三步法技巧,所有老式的说服人的技巧——以权势压人、惩罚、奖赏、语言上的控制,拉关系、谈判——都将成为明日黄花。 “3步说服术”不是一本教你如何骗人的书。它是一个新的范例,这个范例会告诉你如何通过了解他们的需要、告诉他们你的核心价值和进行有效的交流等方式来说服你的顾客、你的孩子或你的同事、从而让你“为所欲为”。

DOWNLOAD
Password not required

Jul 3, 2018

Business Chinese Intermediate Listening Course 1MP3

汉语商务通:中级听力教程 CD五张 作者: 董瑾 出版社: 北京大学出版社 副标题: 中级听力教程 出版年: 2005-4 页数: 283 定价: 64.00元 ISBN: 9787301078419

Apr 28, 2018

Chinese Made Easy for Kids 1 - Textbook


"Chinese Made Easy for Kids" adopts a new approach to teaching Chinese as a second/foreign language. It is designed for primary school students who start to learn Chinese as total beginners. This series "Chinese Made Easy for Kids" (Books 1 to 4) is the foundation course accompanying the series "Chinese Made Easy" (Books 1 to 5) published previously. "Chinese Made Easy for Kids" comprises 4 books, each book consists of one textbook with a CD and one workbook. After completing this series, children will be able to write from memory approximately 100 simple Chinese characters, recognize over 500 Chinese characters and be able to develop listening and speaking skills from an early age.

Apr 27, 2018

New HSK Chinese Proficiency Oral Test (HSKK) Advanced


PDF just sample
MP3 full
出版社: 世界图书出版公司
ISBN:9787510029431
版次:1
商品编码:10405317
包装:平装
开本:16
开出版时间:2011-01-01
用纸:胶版
纸页数:147
字数:175000
正文语种:中文
附件:MP3
附件数量:1
《新汉语水平考试HSK口试(高级)全攻略》介绍了新汉语水平考试的基本情况及口试大纲,并对HSK口试(高级)作了题型分析和考题预测,总结出多种对考生非常有用的解题方法。该书由HSK资深讲师精心编撰,其解题方法及考题预测是其多年HSK口语教学的经验总结,极具权威性和参考性。